יום שלישי, 15 במאי 2012

סיפורה של הספרייה


הספרייה הישנה והארונות שנתרמו ע"י חנקין לזכר אשתו אולגה זל בשנת 1943
התמונה צולמה בזמן אריזת הספרים לקראת העברתם למקום החדש בשנת 2009
יש הרבה מן המשותף בין ספרייה לבין ארכיון. ההתנהלות של שניהם היא סיפור 
של איסוף, וריכוז האוצרות הרוחניים-תרבותיים של הקהילה וניהול המידע שלה. 
במקרים לא מעטים אפשר למצוא את הארכיון בצד הספרייה וקיום יחסי שיתוף והדדיות.
גם אצלינו שוכן הארכיון הצעיר, מרכז המורשת והתיעוד, בצד הספרייה שהועתקה
למקום משכנה הנוכחי לפני כשלוש שנים .
הרעיון והרצון לייחד תצוגה לתולדות הספרייה עלה בעקבות המעבר הפיזי של הספרייה למבנה החדש במועדון התרבות ואודות לריכוז המסמכים והתיעוד המצטברים בארכיון - מרכז המורשת והתיעוד.
צוות הארכיון צילם, עיין במסמכים השונים, שקד על אימות הנתונים  ובימים אלה מוצג סיפורה של הספרייה במבואה של מועדון התרבות שבו שוכנים הספרייה והארכיון.
סיפורה של הספרייה הינו פרק חשוב ובלתי נפרד מתולדות המושב והמורשת התרבותית חברתית שלו.
התצוגה מורכבת מכמה תתי נושאים שכולם יחד מהווים סיפור של תרומות בפעילות התנדבותית, במשאבים ובתקצוב.
התצוגה מוציאה לאור מוצגים ונתונים כגון :
רשימת הספרניות המתנדבות לאורך השנים;

קטלוגים וספרי מלאי המכילים את רשימות הספרים והקוראים לאורך השנים;
צילום של הארונות שנתרמו ע"י יהושע חנקין, (לזכר אשתו אולגה);
מקומות בהן שכנה הספרייה;
מספרים המספרים על תקצוב ועוד.

את ההתייחסות הראשונה לצורך בהקמת הספרייה אנו מוצאים בחוזר שנשלח לחברים שנרשמו כחברי ארגון חקלאי א', שנתיים לפני העלייה הפיזית על הקרקע בעודם עסוקים וטרודים בגיוס משאבים הנדרשים לרכישת הקרקע ולהשקעות הנדרשות להקמת מקורות הפרנסה, הבתים והקיום הפיזי כפי שמצאנו במובאות הבאות:


מתוך חוזר 5 פ"ת 1931: " ...יש הצעה להתחיל בסידור ספריה עבור הארגון שתכלול ספרים, עיתונים, ירחונים מדעיים כלליים, חקלאיים שימושיים. החברים מתבקשים לנדב מספריהם לספרייה זו, בקרוב יקבע תשלום חד פעמי לביצוע המפעל הזה"
מתוך ספר הפרוטוקולים מתאריך 21.01.1938:
  "... באספה הכללית משתתפים 50 חברים ומקריאים את תקציב ההוצאות שנתקבל באספה:  תרבות: הרצאות (6 לא"י), נשפים (3 לא"י),ספריה (6 לא"י)." בפרוטוקול אחר מתאריך  1.6.1943 נכתב ".. בישיבת המועצה ביחד עם ועדת בטחון,  הח' כץ... יש הכרח בפנוי חלק מהאולם למטה , כי אנו מקבלים גם את הספריה ממשק האוצר ". (הערת עורך: מדובר בהוצאת הגפירים ששכנו  למטה באולם שהיווה לאחר הוצאת הגפירים, במשך עשרות שנים ספרייה ומועדון) 
באסיפה כללית מאותו מקור ובאותו תאריך מצאנו את הפיסקה הבאה
”...דוח נציג ועדת תרבות באספה הכללית: ... קבלנו את ספרית יהושע חנקין. וישנם גם קוראים, יש לציין לשבח את הדבר" ..הנוער חוטף ממש ספרים לועזיים אם כי בשפה העברית אבל של סופרים לועזיים." הח' הלמן מעיר: "שהמורה להבא ימשיך בחלוקת ספרים ואז כמובן מותאם לפי הצורך של הילדים. ואז יתוקן שאלת הלועזיות".  אולם הספרייה החדשה במועדון התרבות 
ועכשו רק נשאר לבקר, לקרוא, להתרפק על המוצגים ולתת כבוד לאלה שבזכותם יש לנו ספרייה מאז ועד היום


הספרייה על הבמה 
ספורה של הספרייה לא יהיה שלם אם לא נזכיר את הספרייה על הבמה בבית העם
כדאי להזכיר שמקום משכנה הראשון של הספרייה ושל הארונות השחורים של חנקין בכלל זה שכנו על הבמה בבית העם זאת והתמונה המצורפת ממחישה זאת היטב.
בתמונה נראים הארונות השחורים עם דלתות הזכוכית על הקיר המערבי של הבמה.
בחזית נראים ילדי כתה ב' בפורים  1957 אשר למדו באותה שנה במועדון עם המורה להתעמלות חיה  
זו היתה השנה בה הגיעו עולים רבים ב"עלית גומולקה" גם למושבי הסביבה ומכיוון שלא היה חדר כתה מספיק גדול עבורם במבנה בית הספר, הם למדו באולם של קומת הקרקע – במועדון שאליו הועברה הספרייה לאחר השיפוץ הכללי בשנת 1958.
מאחורי הילדים נראים גם הפסנתר והמסך שהיה חלק מאביזרי הבמה הקבועים.

אין תגובות: