יום ראשון, 25 בספטמבר 2011

אלול - ספטמבר

אז מה היה לנו החודש?
סוף שנה היא סיבה טובה לערוך סיכומים ולהשלים חסרים. לזה התווסף גורם מדרבן - אירוח ארכיונאים עמיתים ונאמני תיעוד, קרובים ורחוקים, מההתיישבות העובדת שהיה צריך להתקיים יומיים לפני ראש השנה ונדחה לאחר החגים .
כך נולדה התצוגה: 
ארכיון – מרכז מורשת ותיעודאת התצוגה הנוספת, שנה טובה הכנו לכבוד ראש השנה, באווירה נוסטלגית עם כרטיסי ברכה של פעם ומתוך עיתון "דבר" . האוסף מוצג במועדון התרבות על לוח תצוגה נייד. 

 במקביל, התחלנו בפרוייקט חדש שמטרתו לעודד ולאפשר לתושבים לפתוח
תיקים משפחתיים שיכללו מידע על המשפחות במושב. לטובת הפרוייקט, חברו לצוות הארכיון, שתי מתנדבות חדשות: עדנה פוטרמן ומרתה יפה.
פרוייקט שילוט אתרים הסטוריים במושב, הגיע לישורת האחרונה ולאחר התלבטויות בדבר הצורה ועיצוב השלטים. הניב תוצר נלווה, חוברת "סיפורי אתרים" שבה מרוכזים סיפורים, קטעים אוטנטים  ותמונות.
טו באב היה גורם מדרבן להמשך איסוף הזמנות ותמונות לחתונות שהתקיימו בצופית. איסוף המסמכים נעשה באמצעות פניות באמצעי התקשורת המקומיים: עלוני המושב, דפי קשר והודעות דוא"ל. אתר "העיתונות היהודית ההסטורית" סיפק גם הוא הודעות על חתונות, כפי שהיה מקובל בימים שלפני קום המדיה ובשנים הראשונות לקיומה.
בזכות ההזמנות לחתונות והתמונות, אנו נחשפים למידע מענין ולתיעוד של פרטים המשתנים בנוף המקומי:  בתים, חצרות ושטחי ציבור, המתועדים בהם. כך קיבלנו מידע חשוב על בית העם כפי שהיה לפני השיפוץ הראשון, על חצר בית הספר ששימשה "גן אירועים" גם לחתונות ועוד.
אוסף החפצים התעשר בזכות תרומתם של שחורה גלידנר- ארונובסקי והזוג רות (לבית גרייבר) ואהרל'ה הלוי.

בנוסף, התעשרנו בחברה חדשה לצוות, ציפי לזר.
השתתפנו בימי עיון ובכנסים של איגוד הארכיונים (במוזיאון הארץ ובחיפה) ותרמנו רשימה לעלון "מה נשמע" עלון ארגון הארכיונים בהתישבות העובדת .
ולסיום שלוחה ברכת הארכיון לשנת תשע"ב אין תגובות: