יום שלישי, 15 במרץ 2011

66 תמונות המחזורים של בוגרי בית הספר בצופית

תמונות המחזורים של בית הספר בצופית שכנו בשנים האחרונות במיתקן בפרוזדור. התנאים הסביבתיים לא תרמו לאיכותן ולכן הם נעטפו למשמרת עד ש... בספרית בית הספר.
נעמי דלג'ו הספרנית, נענתה לבקשתנו ואיפשרה לנו לצלם את התמונות. לא כולן באיכות ראויה אבל החלטנו להעלותן לאינטרנט.
נשמח לקבל את עזרת הבוגרים בשני מישורים: האחד בזיהוי הבוגרים באותן תמונות שהשם של הבוגרים והמורים איננו רשום. והתחום השני - אם יש בנמצא תמונות באיכות טובה יותר, נשמח לקבלן ולהחליף את התמונות הגרועות.
את התמונות ניתן לראות באלבום פיקאסה של הארכיון https://picasaweb.google.com/tsofitarchive/rqNldK#


אין תגובות: