יום חמישי, 21 ביולי 2016

כבישים כציוני דרך בציר הזמן


כבישים כציוני דרך בציר הזמן 

עבודות הרחבת כביש 554 צפונית לכפר סבא כולל הצבת רמזור בכניסה לצופית ובהמשך לרמת הכובש, מתבצעות מזה חודשים ארוכים בשנה האחרונה ועדיין לא הסתיימו.
העובדה שעבודות אלה יוצרות פקקים ושיבושי תנועה הניעו אותנו לבדוק ולחפש את תולדות הכביש וכך הגענו בעזרת פרוטוקולים וקטעים עיתונות לתובנה מעניינת לגבי תפקידם ומקומם של הכביש 554 והכבישים הפנימיים אצלינו בצופית.
סקירה קצרה מציגה את הלו"ז הבא:
23.9.1935 לסלילת כבישים חדשים בשרון – "שלטונות יפו וטול כרם נושאים ונותנים עם ב"כ הישובים היהודיים אשר מצפון לכפר סבא (צופית, קלמניה, תל אשר, ארגון גן חיים, שכ' פועלים כ"ס, רמת הכובש.  ... סלילת הכביש תעלה כ – 22.אלף לא"י. הממשלה דורשת מאת הישובים היהודיים את מחצית הסכום."
21.8.1937 
"אישור רישמי להוצאה לפועל של כביש זה. כן נודע שהעבודה תחל בקרוב, אם "המעוניינים" יכניסו את דמי השתתפותם לקופת הממשלה. אף תנאי זה נתמלא -לאחר מאמצים מרובים הומצא רובו של הכסף, למעלה מ – 4000 לא"י. אך התחלת העבודה עוד ממנו והלאה. הנה מתקרבת ובאה עונת הפרי ובעלי הפרדסים והמשקים קיוו להינות מן ההוזלה בהובלת הפרי השנה – ונתאכזבו....
מוסרים כי נפלה טעות בעריכת המפות לכביש. נעשו נסיונות להציע, שהישובים יסתפקו בכביש עד מיסקה, אך ההצעה נדחתה על ידי כל הישובים בסביבה וביחוד רמת הכובש – הנקודה הקיצונית ביותר."

  15/10/1937
 
אבל ביום 14/4/1938 התפרסמה הידיעה:
"נסתיימה סלילת הכביש כפר-סבא – רמת הכובש  ואתמול עזבו את המקום המכבשים והפועלים שסיימו את העבודה. חצץ וזיפוט נעשו רק עד הכפר מיסקה, קילומטר אחד לפני רמת הכובש..."
במילים אחרות: תם ולא נשלם...רק כעברו 4 חודשים וחצי
ביום 11.8.1938
התפרסם : "אתמול התחילה עבודת הסלילה להשלמת הכביש המוביל מכפר סבא לרמת הכובש. חלק מכביש זה שנסלל לפני חודשים אחדים הגיע רק עד הכפר מיסקי ומשם עד רמת הכובש היה רק כביש זמני ולא מזופט ושימש  מחבוא למוקשי הכנופיות. עבודת ההשלמה שהתחילו בה כעת יש לה ערך גדול להגברת הבטחון במקום. העבודה נעשית בכספי מפעל כופר הישוב."

ורק  ביום 23.8.1938 התפרסמה הידיעה בזו הלשון:
אתמול הסתיימה העבודה של פיזור החצץ וזיפוט הכביש ...שלא הסתיים בשעתו בגלל חוסר כסף והק"מ  וחצי האלה שימשו להנחת מוקשים והתנכלויות והיקשו על הגשת עזרה לנפגעים.

בעשורים הבאים המשיכו להרחיב את הכביש בקטעים שונים ואף הציבו רמזורים:
האחד בצומת שדה ורבורג והכביש לניר אליהו ובית ברל והשני בכניסה למושב גן חיים.
 והשנה, 2016 הוצב רמזור גם בבכניסה לצופית והצומת הורחב בהתאם.
מתי יסלל הכביש לרמת הכובש? זעקה הכותרת בעיתון ב - 23.10.1937
והיום, יולי  2016, תשעה חודשים מאז החלו עבודות הרחבת בכביש אנו שואלים: מתי יסתיימו עבודות הרחבת הכביש לרמת הכובש, כביש 554? שהינו מסוכן ומועד לפורענות עוד יותר מאז החלו העבודות להרחבתו.
עבודות הרחבת הכביש לרמת הכובש לכביש דו מסלולי 2015 - 2016


הבטונדות המיועדות לשמש חיץ בין שני הנתיבים מאוחסנות בשטח החקלאי בצד הביש
הפניה לצופית לבאים מדרום


הסימונים קיימים, הרמזור פועל ועכשו נותר רק לציית להם כדי למנוע תאונותאין תגובות: