יום שני, 3 בדצמבר 2012

מסמכים דיגיטלים "עוברים דירה"


כסלו תשע"ג בארכיון   

תמונת השער של האתר
שימור ורישום מסמכים דיגיטלים הוא תחום חדש יחסית ומהווה נושא המעסיק אותנו ביום יום.
עיקר ההתלבטויות  מתייחסות לסריקה או להמרה של מסמכים נייריים לדיגיטלים.
אלא שהחודש, נדרשנו בארכיון לפעילות הכרוכה בהעברת רשומות דיגיטליות שהועלו באתר מושב צופית בעשור האחרון.
האיפיון המרכזי של המסמכים הדיגיטלים הוא העובדה שמלכתחילה הם נועדו לקריאה באינטרנט ולכן הם מעוצבים וערוכים בהתאם וכוללים קישורים ובנויים כמסמך קוהרנטי -  דיגיטלי שלא ניתן להדפיסו בלי לאבד חלק ניכר מהתוכן המהותי.
העברת המסמכים לאתר החדש  דורשת איפה תשומת לב מיוחדת הכוללת את התכנים על הנספחים והקישורים המובנים בתוכם.
המהלך נעשה תוך הסתגלות ליישומים החדשים ולארגון המסמכים  תוך כדי "למידה בתנועה" של הכלים החדשים. 
אבל זו גם הזדמנות להביט לאחור בסיפוק על האוסף הדיגיטלי המיוחד, שהצטבר מבלי משים במדורי האתר.
האוסף כולל הודעות שונות, פרוטוקולים, הודעות מינהליות, מידעונים אלקטרונים, אלבומי תמונות, דפי הנצחה, פרקים ישנים וחדשים בתולדות המושב ודיונים שהתנהלו בפורום של האתר.
כל אלה בצד ספר כתובות, קישורים ועוד כהנה וכהנה.


אלה מאיתנו שחוו במושב את חוויות העבר, אפילו הקצר, של העשור האחרון מוזמנים לדפדף בין הרשימות, המידעונים, האלבומים ושאר מסמכים.
אחרים מוזמנים להתרשם מהעשייה הברוכה שנעשתה במושב במהלך העשור.
לנו, בארכיון מוטלת בין השאר משימה לא פשוטה - "לבער" מסמכים שאינם רלוונטים להווה ולא לעתיד (כדוגמת 870 ההודעות שהתפרסמו על לוח המודעות של האתר).

העברת המסמכים כוללת שיקולי דעת "ארכיונאים" ומהווה גם אתגר מעשי של התאמתם לתשתיות החדשות. 
.
 לאתר החדש של מושב צופית 


 

תגובה 1:

ארכיון גבעת חיים איחוד אמר/ה...

כל הכבוד על כל הפעילות הארכיונית!